ជាមួយការស្រាវជ្រាវអស់ពេលរយៈពេល 40 ឆ្នាំ ដែលបានផលិតនូវរូបមន្តម្សៅទឹកដោះគោ Aptakidថ្មីដែលមាន SYNBIOTIC ផ្តាច់មុខតែមួយគត់ជូយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ
Aptakid
ម្សៅទឹកដោះគៅសម្រាប់កុមារកំពុងលូតលាស់
ទាក់ទងអ្នកប្រឹក្សាផលិតផលរបស់យើង
Aptakid UHT
Aptakid UHT
ទាក់ទងអ្នកប្រឹក្សាផលិតផលរបស់យើង
'Nutricia មានជំនាញជាង120 ឆ្នាំផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភដំណាល់កាលដំបូងនៃជីវិតបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល 40ឆ្នាំប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីដោយមានការចូលរួមយ៉ាងមួសមត់ពីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត និងអ្នកឯកទេសរបស់យើងយើងជាង 500នាក់ដើម្បីស្វែងយល់ពីការអភិវឌ្ឍ និងតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់កូនអ្នក។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានជំរុញឲ្យយើងផលិតនូវរូបមន្តម្សៅទឹកដោះគោ Growing Up Milk Formula ជំនាន់ថ្មីរបស់យើងគឺ Aptakid ថ្មីដែលមាន SYNBIOTIC ផ្តាច់មុខតែមួយគត់ បន្ថែមជាមួយអាហារួបត្ថម្ភសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតន។ វាត្រូវបានផលិតឡើងជាពិសេសដើម្បីបំពេញតម្រូវការអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍកូនអ្នក។
ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលិតផលរបស់យើង និងការសម្រាលដោយការវះកាត់ទេ?
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133។

ការចិញ្ចឹមកូនដោយបំបៅដោះ គឺជាទម្រង់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក ហើយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនទៅដល់ទារក និងមាតា។ នៅក្នុងពេលត្រៀមបំបៅដោះ និងអំឡុងពេលបំបៅដោះ វាគឺជាការសំខាន់ដែល គួរតែទទួលទាន នូវរបបអាហារដែលមានតុល្យភាព និងសុខភាពល្អ។ ការបំបៅដោះ និងប្រើទឹកដោះគោផងរួមគ្នា នៅសប្តាហ៍ ដំបូងនៃជីវិត អាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់នៃទឹកដោះ ហើយនឹងធ្វើឲ្យការបំបៅទឹកដោះមានភាព លំបាក។ ជានិច្ចកាល ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដើម្បីសុំដំបូន្មានអំពីការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នក។ បើសិនអ្នកប្រើទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្ត អ្នកគួរធ្វើតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រផលិត ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។