មគ្គុទ្ទេសក៍ជំនាញទាក់ទងនឹងការសម្រាលដោយវះកាត់៖

ចាប់ពីសម្រាល រហូតដល់ជាសះស្បើយ និងគន្លឹះថែទាំសំខាន់ៗ


ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកម្តាយគួរដឹងទាក់ទងនឹងការសម្រាលដោយវះកាត់

ហើយទទួលបានដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញប្រឹក្សាយោបល់របស់យើងសម្រាប់អ្នកម្តាយដែលចង់

ឬធ្លាប់សម្រាលដោយការវះកាត់។

ត្រៀមខ្លួនជាមុនសម្រាប់ការសម្រាលដោយវះកាត់

សម្រាលតាមធម្មជាតិ និងវះកាត់ ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច ហើយមួយណាល្អជាង?

តើកូនសម្រាលដោយវះកាត់ត្រូវការពេលយូរប៉ុនណាដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធភាពសាំុរឹងមាំដូចកូនកើតតាមធម្មជាតិ?

អង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំវិធីថែទាំទារកសម្រាលដោយវះកាត់ ម៉ាក់ៗគួរដឹង

អ្វីដែលអ្នកម្តាយត្រូវដឹងបន្ទាប់ពីសម្រាលដោយការវះកាត់

គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការថែទាំកូននៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ដំបូង ក្រោយសម្រាលដោយវះកាត់

ក្រោយសម្រាលដោយវះកាត់ ម៉ាក់ៗគួរធ្វើ និងគួរចៀសវាងអ្វីខ្លះ?

វិធីបង្កើតប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឲ្យកូន បើម៉ាក់សម្រាលដោយវះកាត់

កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133។

ការចិញ្ចឹមកូនដោយបំបៅដោះ គឺជាទម្រង់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ទារក ហើយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ជាច្រើនទៅដល់ទារក និងមាតា។ នៅក្នុងពេលត្រៀមបំបៅដោះ និងអំឡុងពេលបំបៅដោះ វាគឺជាការសំខាន់ដែល គួរតែទទួលទាន នូវរបបអាហារដែលមានតុល្យភាព និងសុខភាពល្អ។ ការបំបៅដោះ និងប្រើទឹកដោះគោផងរួមគ្នា នៅសប្តាហ៍ ដំបូងនៃជីវិត អាចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់នៃទឹកដោះ ហើយនឹងធ្វើឲ្យការបំបៅទឹកដោះមានភាព លំបាក។ ជានិច្ចកាល ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពដើម្បីសុំដំបូន្មានអំពីការចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នក។ បើសិនអ្នកប្រើទឹកដោះគោម្សៅផ្សំតាមរូបមន្ត អ្នកគួរធ្វើតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រផលិត ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្ន។