ប្រធានបទ
ការត្រៀមខ្លួនតាំងពីកុមារភាព
សុខភាព និងសុខុមាលភាព
អាហារូបត្ថម្ភ
ការលូតលាស់របស់កុមារ
គ្រួសារ​ ការងារ និងការកម្សាន្ត
ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយធម្មជាតិ ខួរក្បាល និងការរំលាយអាហារ
កូវីដ 19
COVID-19 Frequently Asked Questions
RELATED ARTICLES
ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ទឹក​ដោះ​គោ និង​ផលិត​ផល​ទឹក​ដោះ ជាអាហារ​គ្រឹះ​សម្រាប់កូន?
ពេលណា ហើយ​ប៉ុន្មាន​ ទើប​កូនៗ​ញ៉ាំទៅ​ល្អ?
ហេតុ​អីម៉ាក់​ៗមួយ​ចំនួន​ សុខ​ចិត្ត​ទិញ​ទឹក​ដោះ​គោ​ពី​បរទេស?
កំណត់សម្គាល់សំខាន់៖
គ្មានអ្វីប្រសើរជាងការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយតែមួយមុខគត់រហូតបាន៦ខែ និងបន្តការបំបៅដោះម្តាយរហូតបានអាយុ២ឆ្នាំ ឬលើសឡើយ។ យោងតាមអនុក្រឹត្យ 133